Artikel nr 03 fra blad nr 4-2018
Emne: Sang
På nåden i Guds hjerte


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Carl Olof Rosenius

På nåden i Guds hjerte
Som Jesus frem har bragt.
Ved korsets død og smerte
Som han for oss har smakt,
Jeg nå alene bygger
Min tro og sjelefred.
I alt han der meg trygger.
Den onde til fortred.
Vel skifter sol og skyer
I hjertet ofte om,
Snart Ordet meg fornyer,
Snart kald jeg er om tom.
Men jeg har lært betrakte:
Hos Gud det skifter ei!
Jeg har nå lært forakte
Mitt hjertes ja og nei.
På nåden i mitt hjerte
En tid jeg støttet meg,
Men snart ved syndens smerte
Min trygghet tapte seg.
Jeg var da vel fornøyet
Når rørt jeg hjertet fant.
Men var jeg mindre bøyet,
Min tro med ett forsvant.
Min tro er vel anfektet,
Men er dog nå en tro,
Avmektig og forsmektet
Jeg dog med den har ro.
Og kan jeg rett meg dølge
I Kristus og bli still,
Må kjærlighet óg følge,
Skjønt ikke som jeg vil.
Men Gud skje takk som sa meg
Min feil så den jeg så,
Og bedre grunnvoll gav meg
Å bo og bygge på:
På nåden i Guds hjerte
Som Jesus frem har bragt
Ved korsets død og smerte,
Som han for oss har smakt.
Den eiendom som kjøptes
Med Jesu Kristi blod,
Fikk innsegl da jeg døptes,
Kun den er fast og god.
Den ligger i Guds hjerte
Og i det gavebrev
Som midt i dødens smerte
Guds Sønn med blodet skrev.
Nå er det vel der oven,
Jeg intet enser her.
Se, oppfylt er nå loven,
Og gaven given er!
Den tid vi var uvenner,
Vår Gud forsonet blev,
Om enn jeg intet kjenner,
Jeg tror Guds gavebrev.

(Sangboken nr. 283)