Artikel nr 02 fra blad nr 4-2018
Emne: Andakt
Lovens rett og nådens rett


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Hans Erik Nissen

«Minn meg, la oss gå i rette med hverandre! Fortell du, så du kan få rett! (Jes 43,26)

Du har ingen rett overfor Gud. Du har syndet mot ham, og du må si med David: «Mot deg alene har jeg syndet, det som er ondt i dine øyne». Selv om du gang på gang har bestemt deg for at nå skal det bli forandring, så er det likevel ikke blitt det. Du har ikke maktet å gjennomføre dette. Hjertet er det mest bedrageriske av alt. Det er uhelbredelig og hvem kan gjennomskue det?

Hvordan kan Gud tale om at du som er slik som du er, kan få rett?

Det skyldes at hos Gud er det en annen rett enn lovens rett. Det er nådens rett. Lovens rett har sitt grunnlag i hvem du er. Nådens rett hviler på hva Jesus er og hva han har gjort for deg. Jesus har vunnet en rett til deg, som er helt uavhengig av deg og alt ditt. Den avhenger bare av Jesus og alt han har gjort for deg.

Den har Gud godkjent ved oppstandelsen påskemorgen.

Nå lengter Gud etter å gi deg denne retten som Jesus har vunnet for deg.

Du som har tatt imot evangeliet gjennom ordet om Jesus, legger Gud igjen og igjen nåderetten inn i ditt hjerte. Den ufortjente og uforskyldte nåderetten er så vanskelig å gripe og holde fast på i troen. Gud må daglig gi deg den, og du må daglig ta imot den.

Men det er så velsignet! Du blir rik ved å få. Ja, du vokser og forvandles under nåderetten. Jo mere troens øye vendes mot Jesus og hans nåde som du eier i ham, desto mere vinner Jesus skikkelse i deg.

Fornuften kan ikke forstå dette. Men det gjør ingen ting, for det er med hjertet du mottar retten til nåde. All synd hos deg la Gud på Jesus. Den seier som Jesus vant da han oppfylte loven, gir han til deg.

Gi opp alle dine egne spørsmål. Du får aldri rett overfor Gud på grunn av loven. Åpne ditt hjerte for evangeliet. Ved evangeliet får du rett til hans nåde, og din sjel har fred med Gud. 

(Oversatt fra dansk)