Artikel nr 10 fra blad nr 3-2018
Emne: Minneord
Minneord ved Claus L. Munks bortgang


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Hermod Kydland

Den 9. februar 2018 ble den danske forkynner Claus L. Munk forfremmet til herligheten hjemme hos Gud. 

Etter flere år med alvorlig sykdom, førte det til at han i den siste tiden ble pleietrengende. 

Claus Munk ble født på Bornholm i 1948. Etter endt skolegang og utdannelse som bankassistent, var han i årene 1971 – 1975 student på Fjellhaug Misjonsskole. Etterpå var han i 14 år landsungdomssekretær i Luthersk Mission (LM) i Danmark. Senere var han forlagssjef i LM i 12 år, og forlagsredaktør i 6 år. Ved siden av dette var han lærer ved LM’s Misjonsskolen i 22 år. 

Kontakten mellom Munk og Stiftelsen På Bibelens Grunn kom som et resultat i forbindelse med en lengre artikkel av han i det danske bladet ”Nyt Liv” i slutten av 2013. Artikkelens tema var ”Frafall – En nærliggende risiko for os alle”. Denne artikkelen ble i 2014 publisert i et svensk blad som ble utgitt av Luthersk Litteratur – Misjon i Sverige. Samme året ble en bearbeidet og noe forlenget utgave av artikkelen trykt i bokform av Luthersk Missions Bibelskoles Elevforening i kommisjon med Nyt Livs forlag i Danmark. 

Med bakgrunn i utgivelsen fra 2014 inngikk Bibelsk Tro en avtale med ”Nyt Liv” om en utgivelse på norsk med tittelen ”Frafall – en aktuell trussel for oss alle”. 

Samarbeidet mellom Munk og Stiftelsen På Bibelens Grunn førte til at han ble bedt om å tale på bibelsamlingen på Audnastrand leirsted i 2015. I den forbindelse hadde journalist Ove Eikje et svært tankevekkende intervju med Claus Munk som i ble trykt i «Dagen» i august 2015. Det ble senere også gjengitt i Bibelsk Tro. 

Claus Munk har hatt flere gode og oppbyggelige artikler i Bibelsk Tro, noe som vi har satt stor pris på. 

Vi takker Gud for hva Munk fikk gi oss, både ved sitt hefte om frafall og flere artikler i Bibelsk Tro.

Våre tanker går til hans kone, Tove Munk, og deres fem barn, svigerbarn og barnebarn. La oss huske på dem i våre bønner for nådens trone! 

Vi lyser fred over Claus L. Munks gode minne!