Artikel nr 03 fra blad nr 3-2018
Emne: Sang
Just som jeg er


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Charlotte Elliott

Just som jeg er – ei med et strå
Av egen grunn å bygge på,
Jeg uforskyldt må nåde få
Og kommer, o Guds Lam, til deg.
Just som jeg er – så syk og trett,
I synd og skam, i mørke tett,
La blodet rense bort hver plett!
Jeg kommer, o Guds Lam til deg.
Just som jeg er – så svak og arm.
Med sorg i sinn og tvil i barm.
Å, frels meg ved din sterke arm!
Jeg kommer, o Guds Lam til deg.
Just som jeg er – så fattig, blind.
Så hjelpeløs, så tung i sinn.
Å, ta meg til ditt hjerte inn!
Jeg kommer, o Guds Lam til deg.
Just som jeg er, - dog nå jeg tror
Hva du har lovet i ditt Ord.
Jeg tror, jeg tror ditt løftesord
Og kommer, o Guds Lam til deg.
( Nr 193 i Sangboken. Skrevet i 1832, 1835.
Til norsk 1876, 1928)