Artikel nr 15 fra blad nr 2-2018
Emne: Påske
Jesus på korset


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Johan Ludvig Runeberg

Han på korset, han alene
er min fred og salighet.
Ingen kan så vel det mene,
ingen så mitt beste vet.
Ingen har som han meg kjær,
ingen så tålmodig er.
Søkte jeg rundt jorderike,
aldri fant min sjel hans like.
Han på korset, han alene
gav seg så for verden hen.
Han, Guds Lam, det fromme, rene
dør for uvenn og for venn.
Han alene vraker ei
noen sjel på syndervei.
Han som oss til seg vil kalle,
gir sitt liv og dør for alle.
Han på korset, han alene
all min trøst og glede er.
Hva enn verden måtte mene,
ham jeg har av hjertet kjær!
Over alle grenser stort
er det verk som han har gjort.
Han vil meg med Gud forene,
han på korset, han alene.
Johan Ludvig Runeberg, finsk, 1857. Gustav Jensen 1913. Norsk Salmebok 1985 – nr. 162, (noe bearbeidet).