Artikel nr 11 fra blad nr 2-2018
Emne: Påske
Som han opstod, skal vi opstå”(dansk)


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Karl K. Riis

Jo eldre jeg blir, desto oftere kommer disse setningene fra en av våre påskesalmer, fram i tanken min.? Det gir meg en usigelig glede og trøst. Døden er vår fiende, og den kan vi grue for. Men Jesus har seiret over døden. Og i den seieren har vi vår trøst som gir oss styrke for hver dag. Etter oppstandelsen ble Jesus godtgjort å være Guds veldige Sønn, og han er oppstått til vår rettferdiggjørelse, oppreist for at vi som tror på ham skal frifinnes. Denne siden ved Jesu oppstandelse har en spesiell betydning for oss sett ut i fra det apostelen Paulus skriver i 1 Kor 15. Det er en del av det evangeliet de første apostlene kunne vitne om at Jesus både døde og sto opp igjen etter skriftene. 

I dette hovedbrevet er det mange alvorlige ting som apostelen måtte veilede de kristne i Korint om. De hadde skrevet et brev til ham, stilt ham spørsmål og sendt utsendinger til ham slik at han kunne forklare seg. Men det spørsmålet han tar for seg i kapittel 15, er et spørsmål han selv stiller for dem. 

«Men når det blir forkynt om Kristus at han er oppstått fra de døde, hvordan kan da noen blant dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde?» (v. 12) 

Det var ikke Jesu oppstandelse de var i tvil om, de fikk jo møte Jesus etter at han sto opp. Nei, det var deres egne, det vil si de troendes oppstandelse de satte spørsmålstegn ved. Da kom Paulus med et alvorlig svar: Vår oppstandelse står og faller ved Jesu oppstandelse. Hvis vi ikke skal oppstå, så er Kristus heller ikke oppstått. Da er vår forkynnelse intet verd, og likeså er deres tro også verdiløs. Ja, da er vi falske vitner om Gud fordi vi har vitnet imot Gud at han har oppreist Kristus, hvis de døde ikke oppstår! 

Vår oppstandelse og Jesu oppstandelse hører altså nøye sammen. Hvorfor? Fordi Jesu menighet er Kristi legeme! Han er vårt hode! Legeme og hode hører sammen. Hvis Kristus ikke er oppstått fra de døde, så kommer hans legeme heller ikke til å oppstå. Så avgjørende er Jesu oppstandelse for deg som tror på Jesus! Vår oppstandelse står og faller med Jesu Kristi oppstandelse. 

«Men nå er Kristus oppstått fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn». (v. 20) 

Og førstegrøden varsler at det følger flere etter. Dette er et faktum. Et historisk faktum. Det er en stor trøst for Guds barn. 

Derfor synger vi: «Som han oppstod, skal vi oppstå, halleluja, halleluja! Og fare til ham i det blå, Halleluja!» 

Hvordan oppsto Jesus? Han oppsto legemlig. Hans døde legeme gikk lys levende ut av graven, og han fikk et herlighetslegeme med nye egenskaper. Det betyr at vårt svake forgjengelige legeme skal ikles kraft og uforgjengelighet. Det betyr at vi skal ikles herlighet. Halleluja, halleluja! 

For deg som hører Jesus til så er det din framtid og ditt håp.