Artikel nr 08 fra blad nr 2-2018
Emne: Påske
Det er fullbragt!


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Johan Lunde

«Da nå Jesus hadde fått eddiken sa han: Det er fullbrakt. Og han bøyde sitt hode og oppga sin ånd.» (Joh 19,30) 

Herre Jesus Kristus, la langfredagens hellige minne som vi feirer i dag, bli til velsignelse for oss. 

Vi takker deg av hjertets grunn fordi du ble lydig til døden, ja, korsets død, så du frimodig kunne overgi din ånd i Guds hender etter å ha fullbrakt alt. 

Gud være lovet, så er vår synd sonet. Vår gjeld er betalt. Skyldbrevet som var oss imot, er tatt bort. Og vi har fred med Gud ved ditt kors´ blod. 

Herre, la oss i dag og alle dager få hvile i denne salige tro, at vi ved ditt blod har en daglig full syndenes forlatelse. Om vårt hjerte fordømmer oss, om anfektelse og tvil engster oss, så la oss få klynge oss til ditt kors og høre ditt mektige: - «Det er fullbrakt»

La alle bedrøvede og redde som samles om ditt kors i dag, få se og kjenne at du døde for deres synder, - at straffen ble lagt på deg for at vi skulle har fred, og at det er legedom i dine sår. 

Herre Jesus, du store lege, leg alle syke og sårede som hører korsets ord i denne dag. Gi dem frimodighet til med glede å bekjenne din frelse. 

Miskunn du deg over alle som i likegyldighet eller forakt trår på ditt hellige blod og ringakter så stor en frelse. Be for dem! De vet ikke hva de gjør. Omvend dem, så blir de omvendt. Frels dem for din barmhjertighets skyld! 

Hør vår bønn! La denne langfredagen bli en frelsens dag for mange, mange! 

(Fra «Ha tro til Gud». 3. April. Lutherstiftelsen 1931)