Artikel nr 07 fra blad nr 2-2018
Emne: Påske
Takk for din tunge soningsvei


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Nergård

Mel: Av høyheten opprunnen er 

Takk for din tunge soningsvei.
Takk for jeg eier nok i deg.
Takk for din frelses nåde.
Du gikk for meg den tunge gang.
Det fyller all min sjel med sang.
- Så skal du ene råde.
Du led. – Du stred.
Du tok dommen,
så fullkommen.
Jeg frikjennes.
Og nytt håp i hjertet tennes.
Din seier er i sannhet din;
 - men du har gitt meg den som min.
Ditt ord kan aldri svike.
Jeg skal få leve på ditt verk,
i deg frimodig, glad og sterk,
i nådens frie rike.
Jeg tror ditt ord.
Når du taler,
så husvaler
det mitt hjerte,
midt i syndesorg og smerte.
(Fra «I Herrens hånd». Utgitt av ”Stiftelsen På Bibelens grunn”)