Artikel nr 02 fra blad nr 2-2018
Emne: Påske
Jesus døde for oss


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Hans Erik Nissen

«Men nå er Kristus oppstått fra de døde og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn». (1 Kor 15, 20) 

Mange prøver å romantisere døden, men det de sier har ikke gjennomslagskraft. Det er noe i oss som gjør oss redde i møte med døden. Det gjør slutt på livet her. Det er som en dør som lukkes for aldri å åpnes igjen. Slik oppleves døden.

Døden flyttet inn til oss sammen med synden. Fordi synden trengte gjennom til alle menneskene, gjorde også døden det. Ordet død har en uhyggelig dimensjon: Åndelig død, legemlig død og til slutt det som Guds ord kaller den annen død, som er ildsjøen.

Jesus er den eneste som kan bryte dødens realitet. Uten ham er en fortapt og uten mulighet for redning. 

Men å være i Jesus vil si det samme som å være i «den førstefødte av de døde». Det er å ha del i livets oppstandelse.

Gud oppreiste Jesus fra de døde, og Jesus har brutt dødens brodd. Han er porten til det evige liv. Jesu oppstandelse har ikke bare en avgjørende betydning for ham selv. Den har det også for oss. Jesus oppsto som den første. Etter ham kommer alle dem som går i hans fotspor.

Jesus deler sin oppstandelse med deg. Den kraften som oppreiste ham, skal også oppreise deg som tror på ham. Gjennom troen har du del i ham.

Din naturlige reaksjon overfor døden innebærer en sannhet. Ja, døden er ennå mere forferdelig enn vi opplever den, for enhver som lever uten Gud og uten håp i verden. Men for den som kjenner ham, som er oppstandelsen og livet, er døden en beseiret fiende. Dødens brodd er brutt av Jesus, vår seierherre. Han er den første som døden måtte gi slipp på, og gikk inn til det evige livet.

Men han er ikke den siste. Etter ham kommer en stor skare av frelste syndere. De er kledd i frelsens klær. De skal aldri mere dø, men leve og gjøre Herrens gjerninger.

Jesus er førstegrøden. Når du har tatt imot Jesus i ditt hjerte, da skal du en dag stå opp til evig liv. Den oppståtte frelser er en levende forsikring om det som venter deg, og alle andre som tror på ham. 

Han gikk foran oss og vi som lever i troen på ham, følger etter. 

(Oversatt fra dansk)