Artikel nr 16 fra blad nr 1-2018
Emne: Bokklipp
Å være en kristen


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Valen-Sendstad

«Det å være en kristen og leve i Guds samfunn er det samme som å være det i kraft av en annens fullkommenhet, i kraft av en annens syndfrihet, i kraft av syndenes forlatelse ved en som led døden i vårt sted – kort sagt leve med Gud i kraft av noe en annen har gjort, uten selv å ha gjort det aller ringeste til eller fra i den sak, uten selv å ha gjort noe annet enn å ha fått alle ting: fått troen, fått omvendelsen, fått nåden, fått syndenes forlatelse, fått barnekåret, fått, fått, fått alle ting til liv og salighet. Det å være en kristen, er det samme som å eie syndenes forlatelse fordi en mangler enhver fullkommenhet». 

(Fra boka ”Rettferdiggjort av tro”)