Artikel nr 12 fra blad nr 6-2017
Emne: Trossanhet
Liv og overflod i Kristus


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Hans Erik Nissen

”Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod”. (Joh 10,10) 

Gjennom troen på Jesus er overfloden flyttet inn i ditt liv. 

Gud er ikke sparsom når han gir. Døperen Johannes så Ånden dale ned over Jesus, og da han vitnet om det sa han: ”For Gud gir ikke Ånden etter mål” (Joh 3, 34). Det betyr at han gir Ånden i en slik mengde at den slett ikke kan måles. 

Gud venter på å få vise deg sin nåde. Får han først lov til det så gir han nåde over nåde. Det er kristne som lever et fattig kristenliv. Deres tro griper så få av ordene Gud har gitt dem. Like vel er de rike. De har del i den guddommelige natur, og eier hele den himmelske verdens åndelige velsignelse. Når man gjør det så har man nok. Da har vi overflod! 

Vi kan undre oss over at et menneske kan være så utrolig rik som et Guds barn er, men like vel være så lite opptatt av det. Guds ord sier at selv om din jordiske rikdom vokser, så skal du ikke regne med den. Den kan så lett bedra ditt hjerte. Det er helt annerledes med den overflod som Jesus gir deg. Den kan du aldri være for mye opptatt av. Den glede og stolthet som den skaper i ditt hjerte, er ikke uren så lenge ditt sinn er vendt mot giveren. 

”O Jesus, åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er” synger Lina Sandell. Det er en god bønn. Fornuftens øye kan ikke se det, men det kan troens øye. Rikdommen i Jesus må åpenbares. Gud må sende sin Ånd og tenne lys slik at jeg kan se. 

Når det skjer da blir det takk og jubel. 

Gud gjør det i dag ved å minne meg om at med Jesus følger liv og overflod. Kanskje er dagen i dag ganske alminnelig, men det kan også hende at i dag trenger du særlig å høre midt i det som er vanskelig, nød eller sorg så har du overflod. Vel kan tankene og følelsene protestere, men troen seirer over all motgang når du holder deg til Ordet. 

Du har liv. Du har overflod. 

(Oversatt fra dansk)