Artikel nr 11 fra blad nr 6-2017
Emne: Bokklipp
Det er Kristi godhet som frelser, ikke vår egen


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Horatius Bonar

Min sjel, når Gud rettferdiggjør deg har det ingen betydning hvordan din godhet er. Alt som betyr noe er Hans egen Sønns godhet. Alle mennesker, enten de har få eller mange synder, står akkurat på samme nivå i denne forbindelse. Alle synder, store eller små, synlige eller hemmelige, før eller etter dåpen, blir behandlet nøyaktig på samme måte. Der er ingen forskjell, for “alle har syndet og fattes Guds ære” (Rom 3,23). 

Min sjel, når du vi komme til Gud må du ikke spørre om Han regner med din godhet eller godheten til noen hellige eller engler. Nei, bare etter den godhet Han har, om hvem Faderen har sagt Han har velbehag i. Du må si: “Se ikke på meg, men på din elskede Sønn. Tenk på hva Han har gjort og fortjent, og på grunn av Hans verk og fortjeneste, må du ta imot og velsigne meg”. For du ser at Kristus Jesus på korset har gjort nok til å sikre en guddommelig god glede til selv de mest skyldige syndere på jord. Og du kan hvile trygt på denne forunderlige sannhet som er alt du trenger for å være trygg og velsignet. Hvis det ikke kan tilfredsstille deg, hva annet kan gjøre det? Hvis det som har tilfredsstilt Gud ikke lindrer din samvittighet, løfter av din byrde og bringer deg en sikker og fullkommen forsoning mellom Gud og deg, hvor vil du da se etter hjelp, eller til hvilke vil du vende deg?