Artikel nr 05 fra blad nr 6-2017
Emne: Salme
En julesalme av Martin Luther


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Gunnar Holth

Vi er fortsatt i jubileumsåret. 500 år har gått siden Martin Luther slo opp sine 95 teser på døren til slottskirken i Wittenberg. Forrige nummer av Bibelsk Tro inneholdt bl.a. en artikkel om Luther som salmedikter. Dette er et stort, omfattende og oppbyggelig emne. 

Nå nærmer vi oss julehøytiden og fortsetter litt langs dette sporet. 

Luther har skrevet fire julesalmer. Av disse er særlig to kjent hos oss. Men disse to synges sjelden og er dermed kanskje mindre kjent etter hvert. 

Den ene er "Du være lovet Jesus Krist". Denne salmen har den fremstående tyske lutherske kirkehistorikeren og professoren Hermann Sasse kalt for "Kristenhetens mektigste julesalme". 

Vi skal imidlertid si litt om den neste av Luthers julesalmer: "Fra himlen høyt jeg kommer her". 

I likhet med den første er også denne oversatt med dyktig og sikker hånd av Landstad. 

Luther var glad i heimen og i barna. Der var mye sang og musikk. Luther selv spilte både fløyte og lutt, og likte å synge. Det samme gjorde barna. De var som andre barn, og likte å leke og synge – særlig i julen. Men på den tiden var det smått med julesalmer for de voksne og ingenting for barna. Det var derfor Luther en julaften skrev "en barnesalme til Kristi jul 1535". 

Også barna måtte få være med å synge juleevangeliet. 

Bech Jensen gir oss noen detaljer om det som skjedde da denne salmen ble "født". 

Forfatter/professor Filip Melanchton og komponist/kantor Johan Walter var begge nære venner av Luther. De var sammen med familien denne kvelden. Da var det Melanchton kom med dette sukket: "Vi eier jo ingen julesalme på tysk!" 

Jensen skriver: -I Luthers øyne lyste det en stille og hemmelighetsfull glede, idet han sa: 

"Nå, la meg så sørge for å få fram en tysk julesalme". Han satt en stund ettertenksom og stille. 

Så gikk han inn i sitt studieværelse. Etter kort tid kom han tilbake, tok sin lutt og sang med vakker, hjertevinnende stemme: "Fra himlen høyt jeg kommer her". 

Dypt grepet lyttet de som var til stede til sangen. Johan Walter trykket hjertelig Luthers hånd: 

"Det var godt, kjære venn. Her har du gitt alle kristne en kostbar julegave. Jeg er viss på at denne sangen vil bli lært og sunget lenge etter at våre bein er blitt til støv". "Gud give det! " svarte Luther.

Denne salmen viser oss hvordan Luther feiret jul i heimen sin. Julaften, når alle var samlet, kom en mann inn, utkledd som en engel, og sang de fem første vers av salmen. Han bærer frem et godt budskap (se teksten). Engelen oppfordrer barna å følge med til Betlehem. Barna bestemmer seg for å ta i vei. (Kom, la oss vandre glad i sinn.) 

En stund etter er barna ved krybben og synger med jublende glede:

"Du edle gjest, velkommen vær!.. "

I Betlehem var det ikke rom noen steder for ei vugge å legge Jesus-barnet i. Men Luthers barn har plass til ham: "Å, hjertens kjære Jesus Krist, gjør deg en vugge i mitt bryst!.. " (Lars Aanestad i "Concordia"). 

La meg nevne at denne salmen, sammen med Du være lovet, Jesus Krist, er med blant julekoralene i Bachs juleoratorium. Dette mektige musikkverket består av seks individuelle kantater som er bestemt for hver helligdag i julehøytiden. Koralen "Fra himlen høyt" synges tre ganger, hver gang til forskjellige vers fra denne nydelige Luther-salmen og med forskjellig harmonisering som stiller melodien i forskjellig belysning. 

Salmen hadde opprinnelig 15 vers. Mange salmebøker fra nyere tid, også tyske, har kortet kraftig inn på salmen. Det var nok nødvendig. Også revisjoner har bidratt positivt. 

Salmen siteres her på bokmål slik den står i "Norsk Salmebok": 

Engelen: Menigheten:
Fra himlen høyt jeg kommer her
med hilsen både god og kjær,
det glade budskap om Guds fred,
det bringer jeg til jorden ned.
Kom, la oss vandre glad i sinn
med hyrdene til barnet inn,
og knele der, med takk og bønn,
for ham som er Guds egen Sønn!
Et lite barn er født på jord.
En utvalgt jomfru er hans mor.
Her ligger han så fin, så kjær,
han deres fryd og frelse er
Du edle gjest, velkommen vær!
For syndres skyld du kommet er.
Så fattig kom du hit til meg –
Jeg aldri nok kan takke deg!
Det er den Herre Krist, vår Gud,
som fra all nød frir dere ut.
Han er en Frelser ved Guds Ånd
som løser alle syndens bånd.
O Herre, verdens skaper god,
hvor fattig du deg føde lot!
Hvor ydmyk lot du deg bli lagt
i stall og krybbe, uten prakt!
Han bringer dere salighet,
den som Gud Fader har beredt:
At dere skal til evig tid
ha liv med oss i himlen blid
Men slik har det behaget deg
den sannhet å forkynne meg
at alt hva verden stoler på,
det er for deg som halm og strå.
Gi nøye akt på dette tegn:
I krybben svøpt, i stallens hegn,
der finner dere barnet lagt
som bærer verden med sin makt.
Å, hjertens kjære Jesus Krist,
gjør deg en vugge i mitt bryst!
Kom, hvil deg i mitt hjertes skrin,
og gi meg del i nåden din!
Vær lovet, Gud, som gaven god,
din egen Sønn, oss sende lot!
Hør, gleden gjennom himlen går,
Guds engler hilser oss: Godt år!