Artikel nr 08 fra blad nr 5-2017
Emne: Minneord
Malvin Jekteberg til minne


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Hermod Kydland

Malvin Jekteberg er forfremmet til herligheten. 

Han døde den 27. juni 2017 og ble begravet 5. juli med stor deltagelse. 

Malvin var født 24. april 1929 i Vatlandsvåg i daværende Jelsa kommune. 

I krigsårene brøt det ut vekkelse i bygda. Som femten åring bestemte Malvin seg for å følge Jesus. Livet fikk dermed en ny retning, og dette satte sitt tydelige preg på ham resten av livet. 

Han benyttet mange anledninger til å vitne om sin Frelser selv om det var en stor belastning og han følte seg uegnet til det. 

Sin første arbeidsdag hadde han dagen etter at han ble konfirmert. Sammen med sin far og senere sine brødre arbeidet Malvin med reparasjon og bygging av hus. Senere drev de også med reparasjon og bygging av båter. Etter den tids standard drev de en stor lokal bedrift med mekanisk verksted, sag, smie og båtslipp. 

I 1958 giftet han seg med Kjellaug Tveita, og de fikk 58 gode år. Sammen fikk de fire barn og senere svigerbarn og barnebarn. 

I 1962 flyttet familien inn i en tomannsbolig, som Malvin og broren bygde sammen på Madla. 

Malvin hadde forskjellige jobber i Stavanger. Det inkluderte jobb på trevarefabrikk, platefabrikk, og diverse arbeid i forskjellige byggfirma. 

De senere årene som aktiv bygningsmann startet han og brødrene et byggmesterfirma. På Madla deltok han aktiv på møter, mannsforening og mannskor. Senere flyttet han til Kvernevik. 

Malvin ble tidlig engasjert i Stiftelsen På Bibelens Grunn. Han var i flere år varamann til styret i Stiftelsen. Likedan hadde han også hovedansvaret for pakkingen av Bibelsk Tro og utsendelsen av bladet i flere år. 

Malvin var alltid i godt humør og hadde et lyst og fint sinnelag. Han var lett å samarbeide med. 

Malvin og Kjellaug deltok aktiv på medarbeidersamlinger og bibelsamlinger i Stiftelsens regi. Med sin rike erfaring fikk han gi mye til sine medarbeidere. Hans vitnesbyrd var Kristus-sentret med en undertone av takknemlighet til Gud for at han fikk motta og leve i hans nåde og få forlatelse for sine synder og nederlag. 

Malvin var trofast tilhører på Skjæveland Misjonshus og vitnet ofte om sin Frelser. Han var en av støttene i forsamlingen. Det merkes at han er borte. 

Nå var rommet hans i himmelen ferdig, og Jesus tok han hjem til seg, til evig glede og herlighet. Salmisten sier: ”Dyrebar i Herrens øyne er hans frommes død.” (Sal 116,15) 

Vår tanker går til Kjellaug, barna, svigerbarna og barnebarna. La oss i bønn legge dem fram for Herrens trone!

Ved Malvins begravelse ble det gitt en minnegave til Stiftelsen På Bibelens Grunn. Vi er takknemlige for gaven på kr 9000. 

Vi takker Gud for hva han fikk gi oss gjennom Malvin Jekteberg og lyser fred over hans gode minne!