Artikel nr 03 fra blad nr 5-2017
Emne: Dikt
Jesus oppfylte kravet


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Nergård

Herre Jesus, la meg kjenne
Sannheten av dine ord,
Slik at hjertet mitt kan brenne
Just fordi mitt hjerte tror
Ordet nettopp slik det står,
Og ha liv og barnekår
Av ditt ord i sann erfaring,
Av din egen åpenbaring.
Ett står fast om allting svikter.
Ett står fast om alt forgår:
Meg, med de forsømte plikter,
Syndig, ussel syk og sår,
Har han gitt i sannhet ett,
At jeg er i ham beredt,
Selve Gud i himlen verdig
På hans verk, som alt er ferdig.
For når du selv åpenbares
For mitt hjerte så jeg ser
Hvordan nettopp du forklares
Til min salighet, dess mer
Blir du selv mitt ett og alt.
Jeg får se at jeg er kalt
Til å eie alt du eier,
Alt ditt liv, din død og seier.
Gud ser meg i ham, den ene
Som har holdt Guds bud og krav,
Ser meg ren i ham, den rene.
For hver tøddel og bokstav.
Av Guds bud, har Jesus holdt.
Jeg, en syndebundet, solgt,
Fikk i ham den store gave
At han selv oppfylte kravet!
Skulle jeg da bli forheftet
Av alt annet som blir sagt,
Når du har med ed bekreftet
Din forsonings nådepakt,
At for meg, som vet meg solgt
I all synd, er loven holdt.
Og som ord og ed betonet
Er min synd og skyld alt sonet.
(Fra ”Alt i Jesus” 2. samling.
Utgitt av Stiftelsen
”På Bibelens Grunn 2005)