Artikel nr 12 fra blad nr 4-2017
Emne: Bokklipp
Til en gammel


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Asbjørn Aavik

Helt fra de unge år har du vandret med Jesus. Nå er du gammel. En annen leder misjonsforeningen du var med å stifte. Nye krefter leder møtene på bedehuset. Og heime på gården? En ny generasjon tar over. Et barnebarn kjører din gode traktor. Alltid noen som løper til: - Nei, ta det nå med ro, morfar! Dette greier vi andre så fint, farmor!

Så vandrer du omkring der i de kjente stuer, tar en tur i fjøset, eller runder et par kvartaler i din by. Ensom midt i alt livet. En overgang til livets skumring. Solnedgang.

Dette vil så igjen virke inn på ditt forhold til Jesus. Troslivet. Anfektelsene kommer, og de er alltid et angrep på troen.

Etter hvert som du blir mer og mer ensom midt i slektens nye, sterke liv, i bygda og byens unge generasjon, tumler tankene med dette: - Er jeg også bortisolert fra mitt gode samfunn med Jesus?

Til morgenen i dag leste jeg Salme 71 for min egen personlige oppbyggelse. Og måtte streke under vers 9: ”Forkast meg ikke i alderdommens tid, forlat meg ikke når min kraft forgår!”

Sangeren som har gitt oss denne salme var sikkert selv gammel da han skrev den. Men han forblir ikke i noen forakthetens sump. Alle salmens 24 vers er fylt av oppgaver, av takk og lovprisning.

I alderdommen!

Slik skal 24 døgn av din måned øses fulle av rikdommen fra de evige guddommelige kilder. De andre døgn må nok mismot, anfektelse, anger og mørke få lov å råde. Alderdommen krever sin prosent. Men kunne du nå i din Bibel også streke under vers 18: ”Forlat meg da heller ikke inntil alderdommen og de gråe hår, Gud; inntil jeg får kunngjort din arm for etterslekten, din kraft for hver den som skal komme.”