Artikel nr 03 fra blad nr 4-2017
Emne: Dikt
Pinsebønn


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Axel Remme

Åpenbar deg i vårt mørke.
Mett med livets vann vårt tørke.
Gi oss kjærlighetens glød,
så vi for ditt rike brenner
med den ild som Ånden tenner
og vi gjør det Gud oss bød.
Du, med kraften fra det høye,
ser vår synd, all tvil og møye,
vantros makt og armods savn,
Jesus, vær du nær til stede
med din Ånd og gjør oss rede
til å virke for ditt gavn!
Av din livets kilde tømme,
la den sevjen fritt få strømme
ut til hver en kvist og knopp.
Gjør oss til fruktbare grener,
som i tro og liv deg tjener,
helt med ånd og sjel og kropp.
Da får vi av sannhet være,
leve rett og til din ære.
Frelser, som til korset gikk
for å sone all vår brøde,
mellommann som for oss døde.
Vi din frelse så og fikk.