Artikel nr 14 fra blad nr 3-2017
Emne: Sang
Blott en dag


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Lina Sandell

Blott en dag, et øyeblikk om gangen, 
Hvilken trøst for min forsakte ånd!
Skulle da bekymring ta meg fangen?
Allting hviler i min Faders hånd.
Han som har for meg et faderhjerte,
Av sitt rike forråd vil han gi
Hver en dag dens del av fryd og smerte,
Hva jeg trenger all min tid.

Selv han alle dager nær vil være,
For hver særskilt dag med særskilt trøst.
Hver en dags bekymring vil han bære,
Stille stormen med sin allmakts røst.
Og sin dyre eiendom bevare,
Denne omsorg har han tatt på seg.
Til din dag skal og din styrke svare, -
Dette løftet gav han meg.

Hjelp meg da å hvile trygt og stille
Blott i dine løfter, Herre kjær,
Og ei troens rike trøst forspille,
 Som i livets ord meg lovet er!
Hjelp meg, Gud, å nynne på den sangen
Så mitt hjerte mer og mer den kan:
Blott en dag, et øyeblikk om gangen,
Til jeg når ditt gode land!