Artikel nr 03 fra blad nr 3-2017
Emne: Sang
Lov Jesu namn og herredom


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Edward Perronet

Lov Jesu namn og herredom,
Høgenglar i hans slott!
Ber krona fram med hyllings ljom,
Og :/: kron han, kron han :/:
allheims drott!
Kvart folk i kvar ei heimsens bygd
Her under soltjeld** blått,
Gjev han åleine herrehøgd,
Og :/: kron han, kron han:/:
allheims drott!
Du vitneflokk i himmelkor
Som tolmods krans har nått,
Kved kongskvad for den Herre stor,
Og :/: kron han, kron han :/:
allheims drott!
Ja, gjev me med Guds kvite hær
Av all vår hug og hått
Syng songen ny for Herren kjær,
For :/: Jesus, Jesus,:/:
allheims drott!
Du frelste hær av Adams ætt,
Løyst ut av naud og nott*,
Pris han som nåde gav for rett,
Og :/: kron han, kron han:/:
allheims drott!
*nott = natt
**tjeld = telt
Av Edward Perronet v. 1 1779, v. 2-4 1780.
John Rippon v. 5 1787. Arne Garborg 1898