Artikel nr 02 fra blad nr 3-2017
Emne: Andakt
Jesus, vår konge!


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Hans Erik Nissen

”Da nå Jesus skjønte at de ville komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, trakk han seg igjen tilbake og gikk opp i fjellet, han selv alene”. (Joh 6,15) 

Jesus var født for å være konge. Det var derfor han kom til verden. Da kan man undres over at Jesus trekker seg tilbake da folket ville gjøre ham til det som han er! 

Hvor ofte vil vi ikke gjøre Jesus til det han er på våre betingelser? 

Han skal gi oss himmel uten helvete. Vi ønsker nåde uten oppgjør med synd og et hellig liv. Vi vil ha overflod av jordisk velsignelse, men trekker oss bort fra offerveien. Vi følger etter ham, men tar ikke korset opp. 

Vi vil ha Jesus til konge, men det skal være uten tornekrone. 

Slik er vår gamle natur. Hvis den ikke dødes så skjer det samme for oss som skjedde med jødene. Jesus trekker seg tilbake. 

Er det ikke det som skjer mange steder i den moderne kristenhet hvor alt det ytre er i orden, men én mangler, og det er Jesus. 

Jesus ønsker ikke å få den ytre makten. Hvis det var det han ville så kunne han bare sende bud etter 12 legioner engler. De skulle fort sette deg og hele verden på plass. Nei, Jesus ønsker å få makt over deg. Han vil ha ditt hjerte. Det får han når ditt hjerte kjenner ham som seierherre på korset. Da (brennmerkes?) din sjel. Da går opp for deg hva din frelse har kostet. 

Kron ham, kron ham, kron ham, himlens kongesønn. 

Det skal du og gjøre, men det skal være med kronen over alle kroner – tornekronen. 

Da skal ikke Jesus gå i ditt fotspor lenger. Da går du i hans fortspor. Da er du ikke lenger opptatt av om (kurven er full av brød). Nå er ditt hjerte vendt mot giveren. Da blir du ikke lenger så opptatt av det jordiske. Du griper om korset, som er ditt eneste håp. 

Da blir Jesus hos deg. Han får lov til å være det han er: Kongen med tornekronen. 

(Oversatt fra dansk)