Artikel nr 18 fra blad nr 2-2017
Emne: Påske
Kristus døde til fastsatt tid


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av H.E. Wisløff

”Kristus døde til fastsatt tid for ugudelige” (Rom 5,6) 

Før morgenstjernen varslet den første gryende dag, før mennesket var skapt, hadde den evige Gud i sin uendelige kjærlighet fastsatt Kristi død for ugudelige. 

Vår frelse er derfor besluttet i Guds frie, evige rådslutning. Det er sikker grunn å bygge vårt salighetshåp på. 

Og Kristus døde for ugudelige. 

Den ugudelige forkaster Gud, trosser ham. Han lever i opprør, i fiendskap mot Gud. Men også for ham døde Kristus til fastsatt tid. 

Gjennom disse sannheter får vi et glimt ned i et bunnløst dyp av kjærlighet. Er det virkelig mulig at Gud elsker slik? Ser du det rett, tør du nok i ydmykhet tro at så døde han også for deg. 

Har Guds Ånd fått røre ved din samvittighet, har du fått se at du er en ugudelig, tross alle dine religiøse interesser, dine bønner og lengsler? Du elsker jo ikke Gud og hans vilje. Du står ham imot. Med alle dine anstrengelser klarer du ikke å omskape ditt harde, vantro hjerte. Ofte blir du ganske fortvilet over deg selv. 

Kristus døde til fastsatt tid for ugudelige. Han døde for deg. Den straff du hadde fortjent, har han sonet. I ham er du fri. 

(Fra ”Stille stunder på veien hjem” 1. april. Luther Forlag. 16. opplag 1979)