Artikel nr 17 fra blad nr 2-2017
Emne: Påske
Det er fullbrakt!


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Hans Erik Nissen

”Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: Det er fullbrakt! Og han bøyde sitt hode og oppgav sin ånd”

Da lød hans ord: ”Det er fullbrakt!” og bedre ord ble aldri sagt. 

Det skyldes ham som uttalte dem. Han kan ikke lyve. Derfor kan du regne med alt han har sagt. 

Hvor mange har ikke uttalt store og sterke ord? Hvor ofte er det ikke blitt pekt på både den ene og andre veien til frelse? Millioner av mennesker er blitt overlatt til skuffelse og bitterhet, og enda flere vil oppleve det på dommens dag, når sannheten skal bli avslørt. Da må mange erkjenne at de fulgte falske profeter.

Jesus har bevist at han er Guds Sønn. Det skjedde ved oppstandelsen fra de døde. Det er han som har sagt: ”Det er fullbrakt!” Dette er sagt til hver eneste en av dem alle Jesus levde blant, tollere og syndere, fariseere og skriftlærde. Ja, det gjelder også deg – og alle mennesker med deg. Ingen er unntatt. 

Om livet ditt ligger i grus – det betyr ingen ting. Heller ikke det at du føler deg uverdig. 

Jesus har sagt: - ”Det er fullbrakt!” Hans ord følger deg livet igjennom. De er en dom over deg, hvis du ikke bryr deg om en så stor frelse. De er redningen, hvis du lar dem gjelde i ditt liv. 

Hva er det som er fullbrakt? 

Det er alt det du trenger til frelse. Din frelse er fullbyrdet. Den er ferdig, og den er din, hvis du tar imot den i tro. 

Hvorfor kunne Jesus si disse velsignende ordene? 

Det kunne han, fordi han på korsets tre betalte for deg med sitt hellige og dyrebare blod. Den prisen var tilstrekkelig for Gud. 

Derfor kan du trygt gå dommen i møte. Bygger du din frelse på hans fullbrakte verk, står du på klippegrunn. Du skal ikke legge noe til. Naglemerkene i Jesu hender sier deg at du er kjøpt og prisen er betalt. Det er fullbrakt! 

(Fra ”Ett er nødvendig”. 24. januar. Lunde forlag)