Artikel nr 08 fra blad nr 2-2017
Emne: Påske
Ha takk fordi du stred


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Nergård


Melodi: Nu takker alle Gud

Ha takk fordi du stred
den strid jeg skulle stride.
Ha takk fordi du led
den straff jeg skulle lide.
Ha takk fordi du bar
min skyld og dom for meg.
Så er min Gud – min far,
og jeg tilhører deg.
Ha takk fordi du er
og alltid blir den samme,
som er meg evig nær.
Og når jeg blir til skamme
med alt av meg og mitt,
så på ditt ord jeg vet:
Du ga meg deg og ditt.
Ha takk i evighet.
(Fra ”I Herrens hånd” side 19. Utgitt av Stiftelsen
”På Bibelens grunn” 1996)