Artikel nr 09 fra blad nr 1-2017
Emne: Dikt
Til deg, mor


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Trygve Bjerkrheim

Å, hadde eg tusen fuglar,
Av dei som kan syngja best,
Eg skulle dei alle senda
Til henne eg skuldar mest,
Til deg, du mi kjære mor.
Dei skulle i krona kvitra,
Når lauvet er lyst og ungt,
Om hausten, når vemodsvindar
Om hus-novi sukka tungt, -
Til deg, du mi kjære mor.
Dei fuglane syngja skulle
I treet ved stova di,
Det venaste takkekvadet
Ei morgonstund stemma i,
Til deg, du mi kjære mor.
Og endå dei tusen fuglar
Sin lovsong for lite var.
Kor eg den takki tolka
Eg skuldar min trugne far,
Og deg, du mi kjære mor.