Artikel nr 04 fra blad nr 1-2017
Emne: Bokklipp
Gud søker etter frukten


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Ole Hallesby

”Han sa da til vingårdsmannen: Se i tre år har jeg nå kommet og lett etter frukt på dette fikentreet, men ikke funnet noe. Hogg det ned. Hvorfor skal det stå her å utarme jorden"? (Luk 13,7) 

Her sier Jesus noe av det som foregår i himmelen ved et årsskifte. Samtalen dreier seg om oss. 

Ønsker du å vite hva de sier der oppe om deg? Den gang du ble omvendt, ønsket du det. Intet var deg da mer maktpåliggende enn å vite hva Gud mente om deg. 

Og ingen frykt var i Herrens øyne så velbehagelig som denne din ydmyke trang til å se sannheten inn i øynene. Du ville vite alt det i ditt liv som Gud hadde imot. 

Ja, dette var den første kjærlighets gode frukt. Herren er i dag ute og ser etter frukt. Du kan nok peke på mye som har vokst siden den første tid. Dine nådegaver, din kristelige innsikt og erfaring, din dyktighet i kristelig arbeid. 

Og likevel, Gud søker frukten under disse blad. Han leter etter din første kjærlighet. Er det synden som i dag driver deg inn for Guds ansikt? 

Gråter du over din synd i lønnkammeret? Er ikke synden lenger din daglige smerte? Er ikke Kristi kors lenger ditt kjæreste sted? 

Hva skal jeg gjøre? spør du. 

La meg først si deg hva Jesus gjør. Han ber for deg, du ufruktbare tre. Du hadde fortjent å bli hugget ned. Men Jesus ber. Og frukten av hans bønn holder på å gro i ditt hjerte: sannhetens erkjennelse. 

Og nå skal jeg si deg hva du skal gjøre. Si ham sannheten, at du er kald og død. Og legg deg på ny under hans kors. Med den salige frukt, at du nå kjenner din egen hjelpeløshet, men også Kristi frelseskraft litt dypere enn før.

(Fra ”Daglig fornyelse” 31. desember. Sambåndet forlag)