Artikel nr 18 fra blad nr 6-2016
Emne: Baksida
Soloppgang fra det høye


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Tekst: Torstein Lindhjem
Melodi: Per Tveten
 
1. Guds egen sønn fra evighet 
Som menneske til jord steg ned
I ydmykhet vi må oss bøye
For soloppgangen fra det høye
3. Den soloppgang er Jesus selv
Kom hit til oss den mørke kveld
Ble sendt av Gud med det for øye
Gi soloppgang i fra det høye
2. Når soloppgangen hjertet når
Vår sjel en glans av himlen får
Vårt eget mørke må seg føye
For soloppgangen fra det høye
4. Guds inderlige miskunnhet:
Han brakte frelse, liv og fred
Med det vi kan tilfreds oss nøye
I soloppgangen fra det høye
5.La soloppgangen slippe inn
Og tenne lyset i ditt sinn
Da løftes bort din syndemøye
I soloppgangen fra det høye


Denne sangen finnes på en ny CD med tittel: Jeg hviler i nåden av Elisabeth, Helge og Klas Lindhjem