Artikel nr 9 fra blad nr 6-2016
Emne: Sang
Jeg er hos Gud i nåde


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Hans Nielsen Hauge

Jeg er hos Gud i nåde.
Hva skader verden meg
Om den en stund får råde
Og stenger meg min vei?
Om den mitt legem binder
I fengslets mørke skjul,
Dog ånden overvinner
Og holder glad sin jul.
Å, alle søsken kjære
Som er i Herren ett!
Vi bør årvåkne være,
Til mandig strid beredt,
Og aldri la oss svike
Av verdens falske ånd
Og ei tilbake vike
For noen trengsels bånd.
Den onde flokk ei fatter
Hva Åndens virkning er.
De møter dem med latter
Som har sin Jesus kjær.
De vil ei se og kjenne
Hva tjener dem til fred.
Men det er blindt å renne
I mørkets avgrunn ned.
Guds nåde nu oss styrke
Og stå oss kraftig bi,
At vi ham rett kan dyrke
Og følge sannhets sti,
Og alle våre dage
Med et forenet sinn
For ham oss selv forsage,
I himlen trenge inn.
Vår Gud oss trofast lover
At han hver sjel vil fri
Som her i livet vover
Å vandre sannhets sti,
Som ei seg lar forføre
Av verdens falske skinn,
Men faste trinn vil gjøre
Helt i Guds rike inn.
(Skrevet i Rådhusarresten i
Trondheim juleaften 1799.
Gustav Jensen 1909)