Artikel nr 16 fra blad nr 5-2016
Emne: Bokklipp
Guds sanne profeter og de falske profeter


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Carl Fr. Wisløff

”Dine profeter har skuet for deg tomme og dårlige ting. De åpenbarte ikke din misgjerning for å avvende ditt fangenskap, men de forkynte deg tomme og villedende spådommer” Klag 2, 14 

Falske profeter hører vi om både i Det gamle og Det nye testamentet. Guds ord ber oss være på vakt så vi ikke hører på falske profeter. De kommer bare til å føre oss ut i ulykke. 

Men hvordan kan vi skjelne mellom Guds rette sendebud og de falske profetene? Det er ikke lett. Falske profeter kan ofte opptre så fint og tillitsvekkende at de kunne narre hvem som helst. Ja, Satan selv opptrer somme tider i en lysets engels skikkelse. (2 Kor 11,13) 

Det ordet vi har lest i dag viser oss ett av kjennetegnene på de falske profeter. De åpenbarer ikke din misgjerning. Sier Guds ord. De kommer med mangt som de sier de har sett og forstått. Og det ber de deg tro. Men de tar ikke et alvorlig oppgjør om dine synder. 

Vi ser det så mange steder i Bibelen. De sier: Fred! Fred”. Og så er det i virkeligheten ingen fred. (Jer 6, 14) 

Den falske religiøsitet og dens talsmenn kan nok ha mye å si om ditt sjeleliv. Ja, psykologien er et område hvor de føler seg hjemme. Og menneskene vil gjerne høre om sitt eget sjeleliv, dets kriser og dets muligheter. Men dine synder taler de ikke om. Kanskje de har noe å si om dine feil. Men at du står som en fortapt synder for Gud, det sier de ikke. For det vet de ikke.

Derfor har de heller ikke noe å si om frelse fra synd. Guds lam som bar all verdens synd, ham vet de intet om. Frelsens evangelium er en lukket bok for dem. 

Derfor kan de falske profeter ikke hjelpe deg i din dypeste nød, og heller ikke trøste deg i din siste time. 

Det kan bare evangeliet om Jesus, han som ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle bli rettferdige for Gud. (2 Kor 5,21). 

Dette evangelium skal få være ditt lys og din veileder hver dag – til den siste. 

(Fra ”Daglig brød” 8. mars)