Artikel nr 15 fra blad nr 5-2016
Emne: Bokklipp
Hemmelig synd


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Gudmund Vinskei

”Dag og natt lå din hånd tungt på meg, min livssaft svant som ved sommerens tørke.” (Salme 32,4) 

Det blir så ofte talt om vanmakt og åndsfattigdom i våre dager. At en av grunnene til dette er skjulte synder i den enkelte kristens liv og i forsamlingen, ser vi tydelig i Guds ord. 

Israel tapte mot fienden da forbannet gods var skjult i et av teltene i leiren. Les om det i Josva 7. 

David klager over at livskraften tørket ut da han skjulte sin synd for Gud. (Salme 32). 

Hemmelig synd er det som et menneske henger fast i, er bundet av, unnskylder på alle mulige måter, bagatelliserer og ikke vil bekjenne eller bryte med. Hemmelige synder er ofte det de gamle kalte ”skjødesynder”, synder som et menneske kjeler for og helst ikke vil gi slipp på. De henger sammen med svakheter i karakterlivet og spesielle fristelser som et menneske stadig er utsatt for. Og de kan ofte bli innfallsport for Satan til å føre et menneske inn i falskhet, hykleri og frafall. Synden blir ikke navngitt med det rette navn, men kan tvert imot bli utgitt for noe som både er rosverdig og nødvendig. 

Men syndens lønn er døden. Den tørker ut livskraften, den gjør Den Hellige Ånd sorg, den binder og fører et menneske bort fra Gud. 

Fusk er en av de synder Guds ord nevner. Fusk tar alltid sikte på egen vinning. 

Jakob fusket i sin egen heim. Judas fusket med pengene han fikk ansvar for. Bibelen taler om falskt mål og vekt i handel. Ananias og Saffira løy for apostelen om pengene de hadde solgt eiendommen sin for. 

Også i dag blir det fusket i heimen mellom barn og foreldre. Det blir fusket på skolen. Det blir fusket i forretnings – og pengesaker. Er dette din hemmelige synd, er det da rart at du er bundet av vanmakt i ditt kristenliv? 

Gud skapte mann og kvinne. Han satte en hellig skillelinje mellom dem. La ektesengen være ren, formaner Guds ord. Seksuallivet hører ekteskapet til. 

Seksuelle synder har margstjålet mange mennesker. De levde etter sine lyster i tanker, ord og gjerninger. De fylte sin fantasi og sitt tankeliv med hedenske forestillinger om seksuallivet gjennom litteratur, film og mange andre ting. 

Avholdenhet ble framstilt som noe gammeldags og umulig å praktisere både i forlovelsestiden og senere i ekteskapet. Dette førte til konflikter og åndelig nød som ingen visste om, før de stod midt oppi det. 

Propagandaen for en fri utfoldelse av seksuallivet er blitt til et miljøpress, ikke minst på vår ungdom, som fører ikke få også mellom dem som bekjenner seg som kristne, inn i hemmelige synder. Er det her du er blitt bundet og maktstjålet – du som leser disse linjer?

Peter kom til Jesus og spurte hvor ofte han skulle tilgi sin bror. Han hadde et hjerte som hadde tungt for å tilgi. 

I lignelsen om den ubarmhjertige medtjener forteller Jesus om hvordan det gikk med ham. Han ble kastet i fengsel til han betalte alt. Det vil si at han aldri mer kom ut, for gjelden var umulig å betale. Slik, sier Jesus, skal det gå med den som ikke av hjertet tilgir sin bror. 

Det kan godt hende at du hadde rett i striden med din bror. Det kan godt hende at andre har såret deg, tråkket på deg, tatt arven fra deg, men din hemmelige synd er at du ikke av hjertet har tilgitt din bror. 

Det er ditt utilgivende sinn som gjør deg bitter, maktstjeler og binder deg. Det er dette sinn som legger en vannmakts ånd over både hjem og forsamlinger. 

Hør, er det ikke på tide at du gjør som David – bekjenner din synd? Sett det rette navnet på den. Stig fram for Han som ser og vet alt. Si: Jeg vil bekjenne min synd for deg og ikke skjule min skyld. 

Da vil han ta bort denne syndeskyld, løse deg fra din vanmakt, gi deg igjen din frelsesfryd og gjøre deg til et vitne i sitt rike. 

”Gå til Jesus kvar og ein, 
ved hans kors er rom.” 

(Fra ”Virkelig fri” side 21- 24. A/S Lunde & Co’s Forlag. 2. opplag 1972)