Artikel nr 10 fra blad nr 5-2016
Emne: Kristen misjon
Et glimt fra arbeidet i Sør-Etiopia


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Tamiru Mashu

Hilsen fra Waddera 

Vi vil sende misjonsvennene i Norge en liten hilsen fra oss her i Waddera i Sør-Etiopia. 

I Juni 2016 var vi til et nytt sted, forholdsvis langt nord fra Waddera stasjonen. Plassen heter Gabbanava. Der holdt de på med å bygge sin første kirke. Det var jordgulv i kirken og alle vinduene manglet. 

Vi kunne ikke være inne i kirken, men måtte være ute. Vi fikk et godt møte sammen med menneskene der, før vi drog videre med Helikopteret til neste plass. 

Det er ikke alltid at vi får vite hva skjer etter møtene før en god stund etterpå. Det var først i slutten av juli at vi møtte de som er stasjonert i Gabbanava, da de kom til lederkurset vårt. Da hørte vi at over 200 nye mennesker ble lagt til menigheten, som et resultat av besøket der. 

De tok imot Jesus som sin frelser. Dette takker vi Gud for. Bibelen sier: “For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst” (Rom.10:13). 

Den 6.juli 2016 hadde vi avslutning av vår bibelskole i Waddera. Dette er første året vi har en slik bibelskole, Vi hadde 24 elever, og vi regner med at de skal være med som evangelister og ledere for menighetene. 

Vi fikk besøk av presidenten fra Sør- Etiopia Synoden, Isak Johannes. Det var en stor ære for oss å få hans besøk. Han hadde et godt bibelsk budskap til elevene ved avslutningen. 

Vi regner med å ta inn ca 40 elever på bibelskolen i høstsemesteret. 

I slutten av juli 2016 hadde vi så vårt lederkurs. Vi har hatt vårt lederkurs en ukes tid i juli i 24 år. Her kaller vi inn alle våre evangelister, både dem Flymisjonen støtter og de andre som menighetene selv støtter, pluss en leder fra hver menighet og en del andre. I år hadde vi 277 deltakere. Vi var også heldige å ha med - utenom Helgi - pastor Shiferra Felleke, som har teologisk utdannelse fra Mekana Yesus Seminary i Addis Abeba, og som har vært med å bygge opp Tabor Mekana Yesus menigheten i Hawassa.

Arbeidet bærer frukt til Gud ære. Takk for all støtte og hjelp fra Flymisjonen! Beste hilsen fra oss her i Waddera! 

Tamiru Mashu.