Artikel nr 9 fra blad nr 5-2016
Emne: Trossannhet
Alt skal oppfylles (Luk 18, 31-43)


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Olav Hermod Kydland

Guds åpenbaringshistorie sikter fram mot et endemål. I den bibelske frelseshistorie er det to hovedbolker, den gammeltestamentlige og den nytestamentlige tidsalder. Disse to tidsaldrer forholder seg til hverandre som løfte-oppfyllelse, profeti-fullbyrdelse. 

Det gamle testamentet er fullt av løfter eller profetier om Jesus som skulle komme til verden. Det nye testamentet forteller at i Jesu Kristi person har alle Guds løfter blitt oppfylt. Er det mulig for dagens mennesker å skjønne dette eller å godta det? Selv Herrens tolv utvalgte hadde problemer med å skjønne dette, ja, de forstod det ikke, da Jesus talte om at alt som var skrevet av profetene om Menneskesønnen, skulle oppfylles. De var så opptatt av en jordisk Messias at de ikke fattet Jesu ord. Men senere, da alt dette som Jesus hadde talt om skjedde, forstod de det ved at Guds Hellige Ånd fikk åpenbare det for dem. 

Den blinde mannen 

Mennesker som satt og tigget var et vanlig syn på den tid. Antagelig satt den blinde mannen hver dag og tigget for å kunne få nok til livets opphold. En dag hendte det imidlertid noe uvanlig, Jesus fra Nasaret gikk forbi. Den blinde mannen ropte i sin nød:”Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!” Det at han kaller Jesus Davids sønn, vitner at han anerkjenner Jesus som Guds Messias. 

Jesus hørte ropet fra en sjel i nød. Ja, Jesus hører alltid ropet fra mennesker i nød. Jesus stanset. Tenk, han hadde tid til å stanse for denne fattige tiggeren der på Jerikos vei. Han har også tid for deg, hvem du enn er. Men har du tid for ham? 

Din tro har frelst deg 

Hva var det som lå på den blindes hjerte? Å få synet sitt igjen. Så nevner han sitt problem for Jesus. Hva skjer? Jesus sier til ham: ”Bli seende, din tro har frelst deg”. Straks fikk den blinde synet sitt igjen og ble med andre ord fysisk helbredet. Dette vakte oppsikt blant folkemengden, men at den blinde også ble seende i åndelig forstand (ble frelst) ble nok ikke aktet mye på fordi det skjedde på et annet plan. 

Hvem er så han som både kan helbrede og frelse? Han er Guds sønn som er Herre over naturlovene, og den eneste som kan frelse fortapte mennesker (les Apg 4, 12). 

Heldigvis for den blinde så fikk han møte Jesus Kristus der på en alminnelig dag på en vanlig vei. Har du møtt Jesus på din vei? Der ordet om Jesus blir mottatt i et hjerte, fører det alltid til frelse og et nytt liv. Denne mannen fulgte etter Jesus og lovet ham. Dette er en konsekvens av møte med Jesus. Et møte med Jesus fører alltid til etterfølging og til lovprisning av Gud.