Artikel nr 4 fra blad nr 5-2016
Emne: Bokklipp
Intet mer trenger å bli gjort


Velkommen
Les artikler
Taler - nye  
Taler - arkiv  
Nettbutikk
Møter
Støttefond
Abonnere
Kontakt oss
Av Horatius Bonar

Min sjel, er ikke grunnen for at du blir godtatt hos Gud fullført? Har Kristus latt noe tilbake som du må gjøre for å bli rettferdiggjort? Han har gitt deg mye å gjøre etter at du er blitt rettferdiggjort, så hele ditt liv kan du få virke for Ham. Men på korset har Han gjort alt som var nødvendig for å rettferdiggjøre deg og bringe deg i nåde hos Gud! Han sier ikke til deg: “Gjør slik og slik for å bli rettferdig”. Han sier: “Tro på det jeg har gjort, og du er fra samme øyeblikk rettferdiggjort”. For er det ikke skrevet: “Den som tror er rettferdiggjort fra alle ting”? Og sa ikke apostelen til brødrene i den romerske menighet: “Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham regnes hans tro til rettferdighet” (Rom. 4,5) 

Det er troen på Guds vitnesbyrd om Hans Sønns fullførte verk som gir deg frelse med en gang. Det er kunnskapen om hva Kristus gjorde på korset for å ta bort all synd som gir fred til den skyldige samvittighet. Å vite hva Han har gjort som syndebærer, er å ha fred med Gud. Det finnes ingen andre måter å få fred på, skaffe forlatelse eller bli forsonet med Gud utenom denne måten! Du har intet annet å komme med enn dine synder. Men Gud tar deg som du er, og for Jesu skyld tilgir Han deg uten penger og uten betaling