Artikel nr 13 fra blad nr 4-2016
Emne: Kristen Misjon
Støtte til evangeliseringsarbeid i Sør-Etiopia


Av Olav Hermod Kydland

Flymisjonen ble registrert som stiftelse i 1972 under navnet ”Evangeliet til muslimene”, støtter misjonsarbeid i Sør-Etiopia. I 1970-årene var det bare ca tjue kristne i Waddera distriktet. I dag er det mange tusen kristne og om lag 70 kirker. 

I flere år ble det brukt småfly til å nå fram til vegløse områder med evangeliet, nødhjelp og syketransport. Men i de senere år har en brukt helikopter for å bringe Guds ord til unådde områder.

Flymisjonen underholder 55 evangelister i Waddera distriktet. De er grepne av vekkelsesilden og går ut til nye områder med evangeliet. Stadig nye tar imot evangeliet, blir døpt og lagt til menigheten. 

Styret for Stiftelsen På Bibelens Grunn har vedtatt å være med å støtte arbeidet med å nå flere med evangeliet. Vår støtte vil bli kanalisert gjennom Flymisjonen. 

Vi vil senere bringe stoff fra arbeidet i Etiopia i Bibelsk Tro. Flymisjonen har også en egen nettside, www.flymisjonen.no, hvor dere kan lese mer om arbeidet i Sør-Etiopia. 

La oss legge fram alle evangelistene i bønn til Herren! 

Dersom noen av våre lesere ønsker å støtte dette arbeidet, kan dere sende inn penger til ”Støttefond for evangelisk arbeid og misjon”, Stiftelsen På Bibelens Grunn v/Edvard Jekteberg, Persokkrossen 3, 4346 Hafrsfjord 
Kontonummer: 3201.59.73713