Artikel nr 9 fra blad nr 4-2016
Emne: Bokklipp
Gud er fornøyd med Kristi offer


Av Horatio Bonar

Min sjel, Guds tanker er sentrert om sin egen Sønn. Det var ikke bare en gang at Han uttrykte hvor godt fornøyd Han er i Ham. Han sier alltid det samme: “Dette er min elskede Sønn, i hvem jeg har velbehag” (Matt. 3:17). Disse Guds tanker om sin Sønn er den virkelige kilde til en synders håp og glede. For når Gud tenker på sin Sønn, vil Han alltid tenke på måter å kunne herliggjøre Ham, og vise alle at Han er det menneske som Han gleder seg i å ære. Denne store ære som Han har gitt sin Sønn, er den ære som kommer fra at frelser slike som deg! Derfor kan du be i lykkelig tillit til denne Gud du går til: “Ær din Sønn ved å velsigne meg - herliggjør Hans navn ved å gi meg mer enn jeg kan be om eller tenke”. Er ikke en slik bønn helt i harmoni med Hans tanker om sin Sønn? Det er jo ikke slik at Han ønsker å holde disse tanker for seg selv? Han leter etter et utløp for sin kjærlighet til sin Sønn, derfor tømmer Han sine velsignelser på oss. Min sjel, la dine tanker hvile der Guds tanker hviler, og det vil tilfredsstille deg og kaste ut all frykt. Tenk hvor virkelig og sann Faderens kjærlighet er til Sønnen. Se opp til Hans velbehag, og spør om det er mulig at Hans åsyn kan vredes på de som skjuler seg og derfor er ett med Ham i sine tanker om Hans kjærlighet til Sønnen.