Artikel nr 1 fra blad nr 4-2016
Emne: Leder
De vantros sinn er forblindet


Av Olav Hermod Kydland

2 Kor 4,3-4:”Er så vårt evangelium likevel skjult, da er det for dem som går fortapt, det er skjult. For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.” 

Guds ord taler om at mennesket er skapt i Guds bilde til mann og kvinne.. I samfunn med Den treenige Gud skulle menneskene vokse i kjennskap og tilbedelse til Gud. 

Men mennesket ble forført ved å lytte til slangens røst. 

Hele historien vitner om et fiendskap mellom Den treenige Gud og slangen (”denne verdens gud”). Dette fiendskap tar ikke slutt før Satan blir kastet i ildsjøen. 

Gud elsker sin skapning og har derfor åpenbart seg på to forskjellige måter for menneskeheten: Ved den naturlige åpenbaring og den spesielle åpenbaring. 

Ved den naturlige åpenbaring har Gud åpenbart seg ved det skapte, i samvittigheten og i historien. Derfor kan alle mennesker vite at det er en Gud til, men de kan ikke komme i kontakt med Gud via denne åpenbaringsformen. 

Ved den spesielle åpenbaring har Gud åpenbart seg på en foreløpig måte i GT ved sine profeter og i NT på en spesiell måte ved Guds enbårne Sønn, Jesus Kristus. 

Guds Sønn steg ned til jord for å åpenbare Gud for oss: ”Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.” (Joh 1,14). Ordet forteller oss at Guds Sønn ble menneske, sann Gud og sant menneske. Hans herlighet var fra sin Far, og han åpenbarte Gud i sin person. Det han talte, var Guds ord og hva han gjorde, var Guds gjerninger. 

Men Guds motstander, ”denne verdens gud”, prøver på alle måter å skjule evangeliet for mennesker: ”For denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.” 

”Denne verdens gud” hater Jesus og hans frelsesverk. Men da han ikke kan angripe Jesu person, lar han sitt fiendskap gå ut over Guds skapning, mennesket. Men ved Jesu seier på Golgata og hans oppstandelse den tredje dagen, overvant han Djevelen og hans åndehær. Djevelen er beseiret og skal en dag kastes i ildsjøen, men han har ennå en tid til å forføre menneskeheten.

”Denne verdens gud” bruker alle knep og metoder for å forblinde de vantros sinn. På samme måte som de to første mennesker på jord ble forført, ved i første omgang å tvile på Guds ord og deretter tro på slangens løgn slik forblindes mennesker til alle tider. De vantros sinn er blitt forblindet, derfor er de ikke i stand til å se lyset fra evangeliet om Jesu Kristi herlighet.

Evangeliet er det glade budskap om Jesu forsoning og stedfortredende død for alle mennesker. Ved å ta imot Jesus får enhver syndenes forlatelse og blir gjenfødt til et nytt liv.

Denne verdens gud” og hans åndehær kjemper mot Den treenige Gud om menneskesjelene. Djevelen bruker både materielle og åndelige midler for å forblinde de vantros sinn. Han tilbyr et liv i denne verden i fornøyelser ved å lokke eller friste dem til å følge sine lyster og begjær uten å bry seg om Gud og hans livslover for menneskelivet. 

Synden binder menneskene og gjør dem blinde. Det er tidsånden som preger de ikke-kristne. (Ef 2,2). Bak tidsånden står ”høvdingen over luftens makter” (Ef 2,2), og hans åndsmakter kalles ”verdens herskere i dette mørke”, ”ondskapens åndehær i himmelrommet” (Ef 6,12). Tidsånden er altså den ånd som utgår og preges av Djevelen og hans åndehær. 

Når ”denne verdens gud” har forblindet de vantros sinn eller tanker, så betyr det at de verdslige tanker og ideologier har fått den plass som Guds ord skulle ha hatt. Dette fører til at mange forsøker å danne et paradis på denne jord hvor syndens og dødens krefter hersker og ser ikke lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Følgelig erkjenner de ikke Guds frelsesplan ved Jesus Kristus og Guds evige rike. Dermed blir de værende i mørket og ser ikke lyset fra evangeliet. 

Lyset er motsetning til mørket. Mørket er bilde på noe ondt og syndig. Det er et bilde på et liv og tilstand der Gud er utestengt. Lyset er bilde på det som hører Gud til. Det er også et bilde på Gud selv, hans godhet, hellighet og renhet. Verden ligger i mørket, men lyset fra evangeliet lyser opp i mørket.. 

I 2 Kor 10,4-5 er verdens mennesker sammenlignet med festninger som skal holde fiender ute. Når ”denne verdens gud” forblinder de vantros sinn, gjør han dem til festningsverker for å holde Gud og hans ord borte fra sjelene. Lyset fra evangeliet om Kristi herlighet får ikke skinne inn i hjertene. Følgelig er de vantro selv fengslet i sine festninger, bundet av sine ugudelige tanker og ideologier selv om de selv hevder at de er frie. 

Bare lyset fra evangeliet kan frelse dem ut av den ondes fengsel og sette dem fri slik at de ikke skal gå fortapt. Det skjer når evangeliet blir forkynt og mottatt i et botferdig hjerte. Derfor la oss leve i bønn om at stadig flere må få se evangeliet om Kristi herlighet og bli frelst!