Artikel nr 15 fra blad nr 3 - 2016
Emne: Dikt
Når jeg ber
Av Olav Nergård

Når jeg ber,
så be i meg,
Herre, ved din Ånd.
- Når det skjer,
Så rører jeg
ved din allmakts hånd.
- For du kom
og tok min nød,
bar min dom
og led min død.
Og jo mer
jeg ser på deg,
løses mine bånd.