Artikel nr 10 fra blad nr 3 - 2016
Emne: Minneord
Hans Erik Nissen til minne
Av Olav Hermod Kydland

Hans Erik Nissen ble forfremmet til herligheten den 27. januar 2016 og begravet den 2. februar fra Lindevang kirke i København med stor deltakelse. 

Med Nissens bortgang har en Gud-benådet teolog og forkynner lagt ned sin vandringsstav og hviler nå i Guds himmel. 

Hans Erik Nissen ble født den 9. mai 1938 på Fredriksberg i København. I 1959 giftet han seg med Benedicte som ble til stor hjelp for ham helt til det siste. De fikk tre barn sammen.

Nissen tok teologisk embetseksamen i 1965 ved universitetet i København. Etter militærtjeneste ble han ansatt som sokneprest ved Emdrup kirke i 1966. 

Fra 1970 - 2003 var han forstander ved LMs Højskole i Hillerød. Fra 2010 til sin død var han prest for Nordsjællands valgmenighet i Melby. 

Hans Erik Nissen har hatt stor betydning både som lærer og forkynner. Ved Højskolen fikk han være til mye hjelp for mange unge, både som lærer og sjelesørger. Hans usvikelige troskap mot Guds ord og klare forkynnelse av lov/evangelium, synd/nåde ble verdsatt av mange både i Danmark og Norden for øvrig hvor han hadde mange møter i årenes løp. 

Med basis i luthersk/roseniansk teologi forkynte Nissen med kraft og overbevisning Guds ord til frelse, oppbyggelse, tukt og trøst. Med Jesu forsoning og stedfortredende død i sentrum ble hans forkynnelse til hjelp for mange. 

Ikke bare i muntlig forkynnelse, men også i skriftlig form fikk Nissen, ved Guds nåde, gi av sin dype innsikt i Guds hellige ord. Andaktsboka ”Ett er nødvendig” er oversatt til norsk, svensk, engelsk, rumensk, spansk og snart er en russisk oversettelse også ferdig. 

Med sin klare veiledning til frelse, frihet og fred, har andaktsboka vært til oppbyggelse og hjelp for unge og eldre. 

For litt over to år siden sendte han undertegnede 37 andakter hvor han samtidig forteller at ikke noen av dem har vært trykt før. ”Kanskje kan du bruke noen av dem i Bibelsk Tro hvor det står mange rike og velsignede stykker”, skriver han og fortsetter: ”Men du skal på ingen måte føle deg forpliktet til å bruke dem. Vi er like gode venner uansett! ” 

Da jeg hadde lest brevet som fulgte med andaktene, ringte jeg ham og takket og fortalte at vi gjerne ville bruke dem i Bibelsk Tro. 

I en av andaktene skriver Nissen om forsoningen og det å ha fred med Gud: 

”Alt i den himmelske verden minner deg om forsoningen. Gud ønsker at vi priser ham som ga sin Sønn som sonoffer. Og Jesus skal opphøyes som Lammet som ble slaktet. Allerede her synger vi sangen til Guds og Lammets ære. Når din tro griper forsoningen, blir din sjel fylt av en guddommelig fred. Denne freden er forbundet med blodet på korset. 

Fred betyr forening. Slik som den korsfestede, rekker Jesus den ene hånden til deg og den andre til sin Far. Begge hender er gjennomboret. Gud og du er forent i offeret på korset. Du har det tilfelles med Gud at korset betyr alt for dere begge. 

Hill deg kors, mitt eneste håp!” 

Vi takker Gud for alt han har gitt oss ved Hans Erik Nissen og lyser fred over hans gode minne! 

Olav Hermod Kydland