Artikel nr 10 fra blad nr 2-2016
Emne: Påske
- Men det var en som seiret!


Av Trygve Bjerkrheim

Vår jord er en kampplass. 
Vi står i en strid. 
Og alle vi kjempet og falt. 
I fristelsens fare det hendte så titt: 
Vi sviktet og svek da det gjaldt. 
Men det var en som seiret. 

Han fristeren møtte. 
Da alt stod på spill. 
Av månedlang sult var han svak. 
Og djevelen dåret med duftende brød, 
til sist måtte slippe sitt tak. 
For det var det en som seiret. 

Han kjempet i hagen, 
så blod - sveden falt, 
på Golgata livet sitt gav. 
Da bøtte han brøden, og livsfyrsten brøt 
med makt den forseglede grav. 
Hvor stort: Det var en som seiret!