Artikel nr 2 fra blad nr 2-2016
Emne: Påske
Forsoningen forbinder himmel og jord


Av Hans Erik Nissen

”For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham. Og ved ham forlike alle ting med seg selv da han gjorde fred ved hans blod på korset,” (Kol 1, 19-20) 

I Jesus er det skjedd en grunnleggende forsoning. Rekkevidden er uendelig, for den forbinder himmel og jord. Forsoningsmidlet er blodet på korset. Gjennom den er det stiftet fred. 

Kan en undres over at et Guds barn elsker ordet om korset? Når alt kommer til alt er det saken dreier seg om. Korsets blod har rørt alle. Derfor er det heller ikke noen som ikke kan bli frelst. Det finnes ikke noen synd i verden som Jesus ikke har kjent som sin. Hans blod rant som straff for alle våre overtredelser. 

Din og min frelse beror på et forhold mellom en far og hans sønn. Da Sønnens blod ble utgytt under hans himmelske Fars vrede, ble det stiftet fred mellom deg og Gud. Han forsonet deg med seg selv. 

Blodet har ikke bare berørt alle, det har også berørt alle ting. Det er derfor det kan virke sammen til det gode for dem som elsker Gud. Det overgår vår fatteevne, men troen vet at det er sant. Derfor blir et Guds barns livsresultat dette ene: Han har gjort alle ting vel! I alt og gjennom alt lar han deg møte forsoningsblodet. 

Forsoningen gjelder ikke bare i dette livet. Det gjelder også i evigheten. Den lar himmel og jord møtes i et kors. 

Alt i den himmelske verden minner deg om forsoningen. Gud ønsker at vi priser ham som ga sin Sønn som sonoffer. Og Jesus skal opphøyes som Lammet som ble slaktet. Allerede her synger vi sangen til Guds og Lammets ære. Når din tro griper forsoningen, blir din sjel fylt av en guddommelig fred. Denne freden er forbundet med blodet på korset. 

Fred betyr forening. Slik som den korsfestede, rekker Jesus den ene hånden til deg og den andre til sin Far. Begge hender er gjennomboret. Gud og du er forent i offeret på korset. Du har det tilfelles med Gud at korset betyr alt for dere begge. 

Hill deg kors, mitt eneste håp!

(Oversatt fra dansk)