Artikel nr 16 fra blad nr 1-2016
Emne: Baksida
Evangeliet og Guds hellige vilje

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Olav Nergård

Evangeliet og Guds hellige vilje
Av Olav Nergård
Guds sannheter holder
hva Satan enn volder.
Det har jeg fått sannet.
Alt annet
forgår.
Så sjels-sønderrevet
så er jeg blitt drevet
 til Ordet alene,
som ene
består.
Jeg ser at jeg eier
hans soning og seier.
Han er meg på Ordet
min store
garant.
Han tukter, helbreder
og trøster og leder.
Slik løses da barnet
fra garnet
som bandt.
Jeg frelses, befries,
forløses, innvies
ved ord han forkynner
meg synder
som falt.
Det skjer en forandring
i liv og i vandring.
Å, må han i nåde
få råde
i alt.
Mens selvlivet dødes
og gudslivet fødes
og næres ved ene
det rene
Guds ord,
så lever da slike
med ham i hans rike.
Forløst i fra fallet
er alle
som tror.

   (Fra ”Alt i Jesus” 2. samling. Utgitt av Stiftelsen ”På Bibelens Grunn” 2005)