Artikel nr 8 fra blad nr 1-2016
Emne: Nettklipp
TVs nedbrytende innflytelse

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Claus L. Munk

Er vi oppmerksomme på TV-mediets stadig mer nedbrytende innflytelse i hjem og hjerter? 

Det var positivt overraskende for meg å lese et intervju i Kristelig Dagblad 14.11.14 med en tidligere skoleinspektør og religionslærer, Asger Sørensen. Her er et utdrag: 

Hva har utfordret din tro? 

”Jeg er for så vidt ikke utfordret om min tro. Gud er alltid større enn mine forestillinger, og jeg har det trygt med det. Men den tid vi lever i, anfekter min tro. 

Samfunnet er i fritt fall fra store høyder. Tempoet økes av den narkotiske informasjonsstrøm, pøbeljournalistikk og den platte underholdning når tv-mediet jager etter høyere seertall. Når jeg prøver å orientere meg i dagens medier, blir min tillit til at livet grunnleggende er forankret i guddommelig fornuft, utfordret. ”Tro” er et annet ord for ”tillit”. Og i det daglige blir min tillit til det samfunn jeg lever i, ofte satt på prøve. Derfor er jeg nødt til å forsake mediene og alt deres vesen. 

Det er ingen som vil forsvare tradisjon, overlevering og stabile strukturer. Men når en rokker ved troen, og mennesker og politikere unnlater kristendommen, da bryter samfunnet og anstendigheten sammen, og velferdssamfunnet står for fall. Jeg kan godt forstå at det høres dramatisk ut, men jeg er ikke i tvil om at det er riktig”. 

Min kommentar: 

Når jeg ser meg omkring, får jeg det inntrykk at også mange i kristne sammenhenger investerer i stadig større flatskjermer og – tilsynelatende uanfektet – lar TV-en stå på. Det virker som om en ikke ofrer det en tanke at TV-mediet inneholder et stort potensial som kloakk for all mulig skitt og derfor bør omgås med en høy grad av kritisk sans og fast vilje til å slå av for det som hører til Den ondes ”gjerninger og alt hans vesen”.