Artikel nr 5 fra blad nr 1-2016
Emne: Bokklipp
Gud styrer og rår

Hele skriften
er inspirert av Gud!
2 Tim 3,16.

Av Ludvig Hope

”Hvorfor vil du si, Jakob, og tale så, Israel: Min vei er skjult for Herren, og min rett går min Gud forbi?” (Jes 40, 27) 

Mange tror at da Gud satte naturlovene inn i tilværet, steg han selv til side og ga allmakten fra seg til livløse, blinde naturkrefter. Alt som skjer, i naturen og i menneskelivet, er bud fra denne harde, kalde konge: naturlovene. Ikke engang Gud kan gjøre noe imot denne naturvilje. Slik tror mange! 

Hvis dette var sant, ville det i sannhet være tungt å være menneske. Tenk etter! Er det ikke så det klemmer om hjerterøttene, når du tenker deg til at din skjebne lå i hendene på en blind, livløs, jernhard, ubønnhørlig kraft, uten vilje og uten hjerte? 

Da er det noe annet å åpne Bibelen og se der at Gud står over alle de lover han har lagt inn i naturen. Han styrer og rår, han gjør som han vil. Som all-herskeren, som loven over alle lover går han iblant oss som en far og som en mor blant sine barn. 

Dette syn på Gud og på tilværet åpner for oss en verden av ansvar, av rett til å avgjøre sin egen skjebne, og et hav av nåde. Da behøver ingen å komme inn i den tro at vår vei er skjult for Herren. Nei, han tar oss i hånden og leder oss på den smale sti, og fører oss på rettferdighets veier for sitt navns skyld.

Og finner vi ikke veien, så er han lys for foten og lykt på stien. Han leder oss ved sitt råd, og deretter tar han oss opp i herlighet. 

Så engst deg ikke, min sjel, hvil trygt 
som barn i Faderens arme, 
og kast på Herren din sorg og frykt, 
la så det bruse og larme! 
Når alle ting deg til gode skjer 
hva kan i grunnen du ønske mer? 
På barnets beste han alltid ser, 
din rike, elskende Fader.

(Fra ”Et ord i dag” 4. oktober . A.S Lunde & Co.s Forlag 1962)