Artikel nr 13 fra blad nr 6-2015
Emne: Minneord
Sigmund Voll til minne
Av Olav Hermod Kydland

Det var med vemod vi mottok opplysningen om at Sigmund Voll var gått bort. Han sovnet stille inn i troen på sin Frelser den 11. oktober 2015 og ble gravlagt fra Randaberg kirke den 15. oktober med stor deltagelse. 

Sigmund Voll ble født 30.06.1942 på Sørbø på Rennesøy, men vokste opp på Tasta.

Han begynte tidlig i arbeidslivet. Som femtenåring dro han på Islandsfiske. Senere mønstret han på en båt som dekksgutt og seilte på ”de sju hav”. Etter den tid hadde han forskjellige jobber. 

Men sin lengste tid i arbeidslivet hadde han i Phillips Petroleum hvor han hadde ansvaret for vedlikehold. Han ble førtidspensjonert etter 25 år i bedriften da han var 57 år gammel. 

Sigmund giftet seg i 1962 med Astrid Karin Norland, og de fikk fire barn sammen. Det var et hardt slag for dem begge da deres sønn, Sigve, ble tatt av et snøskred og omkom i 1992. 

Sigmund kom tidlig til liv i Gud og begynte straks å vitne og synge om sin Frelser. I 35 år var han med i Randaberg mannskor. Ellers var han med i søndagsskole, yngres og bibelgruppe. 

Vi i Stiftelsen På Bibelens Grunn har mye å takke Sigmund for. Han var varamedlem til styret i tre år. Dessuten var han med på medarbeider – og bibelsamlinger hvor han ofte deltok med sang og vitnesbyrd. 

I flere år var han med å pakke Bibelsk Tro i et trykkeri i Stavanger. I tillegg skaffet han over 50 gode stoler gratis fra det overfor nevnte oljeselskapet til å ha på Skjæveland Misjonshus. 

Sigmund satte stor pris på å delta på Skjæveland Misjonshus, både med vitnesbyrd og sang. Det som karakteriserte han var et varmt Kristus-vitnesbyrd hvor Jesu person og gjerning sto i fokus. Det var også karakteristisk ved de sangene han sang. Det var sanger med en klar evangelisk tekst om synd og nåde – og om det evige liv i himmelen. 

I hans siste tid klarte han ikke, selv om han ønsket, å komme til Skjæveland. Men vi ba for ham nesten hver søndag på møtene. 

Den siste gang jeg snakket med Sigmund leste han opp ordet fra Fil 3,20-21 for meg: ”Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg.”

Vi takker Gud for hva han fikk utrette gjennom Sigmund. Vi kommer til å savne hans lyse vesen, gode humør og hans vitnesbyrd og sang. 

La oss huske på Astrid, barn, svigerbarn og barnebarn for nådens trone! 

Vi lyser fred over Sigmund Volls gode minne! 

Olav Hermod Kydland