Artikel nr 10 fra blad nr 6-2015
Emne: Skjæveland Misjonshus.
Bautasteinen har kommet på plass
Av Olav Hermod Kydland

Den 21. oktober 2015 ble det satt opp en bautastein ved vegen som svinger av fra Vagleskogvegen mot Skjæveland Misjonshus. 

Det var Ragnvald Lende fra Nærbø som skaffet oss steinen. Etter at en fagmann på Bryne hadde hogd inn inskripsjonen på steinen, kjørte Ragnvald den på traktor med tilhenger til Skjæveland. Vi er takknemlige både til Ragnvald og til Frode Lende som kom med kranbil og heiste steinen på plass.

Inskripsjonen på bautasteinen lyder: Skjæveland Misjonshus – Jesus – verdens Frelser. 

Bautasteinen vitner for alle som kommer forbi at Jesus er verdens eneste håp. 

Vå bønn er at mange må få se Jesus som sin personlige Frelser! 

La oss derfor be om at evangeliet må lyde rent og klart på Skjæveland Misjonshus til frelse, oppbyggelse og evig liv! 

Foto: Livar Wetteland