Artikel nr 8 fra blad nr 6-2015
Emne: Bokklipp
Jesus, livets kilde
Av Øivind Andersen

”Hos deg er livets kilde.” (Sal 36,10) 

Hvordan kommer dette året til å bli? 

Gud alene vet det, har vi lett for å svare. Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye året kommer til å bringe, enn vi egentlig har lyst til å innrømme. 

Vi vet så inderlig vel at vi ikke har noe å sette opp imot alt det onde som er i oss og omkring oss i verden. 

Visstnok prøver de fleste mennesker å flykte fra denne virkeligheten ved å nekte den. Men hver og en som bøyer seg for sannheten – og det er alle de som bøyer seg for det som Guds ord sier om oss mennesker – de har trang til å innrømme at det er slik. 

Da innser en: Skal det nye året bli godt, trenger en et nytt liv! Og alle som har fått et nytt liv, innser at dette liv trenger til å fornyes! 

Da blir spørsmålet: Hvor får jeg dette livet? Hvor fornyes dette livet? 

Hos Jesus! Hos ham er livets kilde. Og i ham er livets kilde. 

Om året blir godt for oss, beror ene og alene på vårt forhold til Jesus. 

Å innrømme at vi ikke makter livet ut fra egne forutsetninger, kalles i Guds ord for tørst. Billedet er hentet fra ørkenen: Den som ikke får vann der, han dør. 

Til deg som innrømmer dette, sier Jesus: ”Om noen tørster, han komme til meg og drikke!” (Joh 7,37) 

Følger vi denne oppfordring, får vi et godt år. For i Jesus er alt det vi trenger: syndenes forlatelse, det evige liv, Den Hellige Ånd, velsignelsen over stort og smått i vårt liv og alt det vi trenger for å være og leve som kristne. 

Jesus er kilden! La oss begynne året hos ham! 

(Fra ”Ved kilden” 1. januar. Lunde forlag Oslo 1977)