Artikel nr 2 fra blad nr 6-2015
Emne: Andakt
Hjørnesteinen
Av Hans Erik Nissen

”Han er den steinen som ble forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein.” (Apg 4,11) 

Hjørnesteinen er den steinen som ble lagt først. Det er den steinen som de andre steinene blir lagt etter. I hvert menneskeliv er Jesus hjørnesteinen. Det er ikke din oppgave å lede Jesus inn slik at alt blir bestemt ut fra ham. Det har Gud allerede gjort, og det gjelder uansett hvilket forhold man har til Jesus. Han har lagt den første og avgjørende steinen. For de troende er han en dyrebar stein, men for de vantro er han anstøtssteinen, en stein til å snuble på. 

Mange kristnes ulykke ligger i forholdet til hjørnesteinen. Den ble utgangspunktet for dem, men etter hvert ble oppmerksomheten snudd mot alle de andre steinene som livet deres består av. For mange av dem syntes ikke å få lagt steinene riktig. Derfor forsvant gleden og frimodigheten. 

Kanskje du trenger å vende tilbake til hjørnesteinen? 

Før noe menneske tenkte på deg, gjorde Gud det. Han utvalgte deg i Kristus. Det er velsignet å se på Jesus på samme måte som på Gud. For deg er steinen utvalgt og kostbar. Og synet av den skaper en dyp og varig glede i hjertet. Ingen fryd er som frelsesfryden. Når hjertet er fylt av den, kjenner man trang til å gå Herrens ærende. 

Alle andre steiner kan forandre retning, men det kan hjørnesteinen ikke. Derfor er det så viktig for oss at vi ikke mister synet på hjørnesteinen. 

Hvor mye vi enn mislykkes i våre liv som Guds barn, så er det likevel en stein som ligger helt riktig. Den steinen har Gud lagt, og den skal du ikke prøve å rette på. Gud har lagt Jesus inn i ditt liv for at Jesus skal være ditt alt. Det er ikke slik at din kristendom og Jesus skal være ditt alt. Det er Jesus alene som skal være det. Din tro skal ikke rette seg mot noe av ditt eget. 

Snu deg mot grunnvollen! Mye vakler, men den holder. Det står Gud inne for. Det er hjørnesteinen alene som frelser. 

(Oversatt fra dansk)