Artikel nr 3 fra blad nr 5-2015
Emne: Sang
La huset bli bygget på Ordets klippegrunn!
Av Jacob Paulli

La huset bli bygget på Ordets klippegrunn!
Da rokkes ei muren i stormværets stund.
La hjemmet få stå i le av korsets tegn,
Så skal dere leve bak tryggeste hegn!
Hvor korset står vakt,
Taper mørket sin makt.

La arbeidet signes ved bønnens sterke dåp!
Den lutrer hver lengsel og løfter hvert håp.
Når soldagen gryr, når kvelden bryter frem.
Send bønnens hvite due med bud fra deres hjem! Hvor bønnen får makt,
Står Guds engler på vakt.

Gud signe dere begge til livets sol går ned!
Det lyser på veien at Gud er kjærlighet.
Han fører deres fot til kongeborgen hen,
Hvor ingen som møtes, skal skilles igjen.
Hvor alt er fullbrakt
Ved Guds kjærlighets makt.

(Jakob Paulli - .Sangboken nr 779)