Artikel nr 2 fra blad nr 5-2015
Emne: andakt
Bevar lyset i deg!
Av Hans Erik Nissen

”Se da til at lyset i deg ikke er mørke!” (Luk 11,35) 

Hva er mer forferdelig enn å miste lyset? Skjer det er alt tapt. Alt mister sin verdi i mørket. Livet dør. Ja, fortapelsen er mørke. 

Da Jesus tok bolig i hjertet ditt, flyttet lyset inn. Da gjelder det for oss å bevare Jesus i hjertet. Satan bruker alle midler for å ta Jesus ifra deg. Han vil at lyset i deg skal slukkes. 

Hvordan skal du bevare lyset? Det viktigste er å innrømme at du ikke makter det. Hvis ikke Gud bevarer den skatten som er deg betrodd, da mister du den. Det må du i dine bønner si til ham igjen og igjen. Du må tre fram for ham. Han er troens begynnelse og fullender. 

Gud har et særlig forhold til sine hjelpeløse. Det er ikke fordi de er bedre enn andre, men deres hjelpeløshet åpner veien for hans muligheter. Den selvhjulpne er så opptatt av hva han selv skal gjøre, og derfor har han ikke tid til å ta imot. 

Da du hadde kjørt deg fast i ditt eget strev, tente Gud sitt lys i hjertet ditt. Han åpnet dine øyne for ham som er verdens lys. Det var ikke bare at du så noe, du fikk også noe. Lyset tok bolig i deg. 

Nå skal du leve ved dette lyset. Du får lov til å forbinde alt i ditt liv med Jesus. Det gjelder ikke bare alle velsignelsene. Også det som er tungt, ja, alle dine synder får du legge fram for Jesus. Det gjorde Gud på Golgata. Da tok Jesus alle syndene og bar dem opp på korsets tre. 

Han kjenner deg og vet alt om deg. 

Nå er din frelser, som ble korsfestet og oppsto igjen, ditt lys. Når troens blikk blir rettet mot Jesus, blir ditt hjerte stille, og du blir fylt av en dyp og underfull fred. Han bor ved troen i ditt hjerte. Derfor behøver du ikke å se andre steder.

Du er uendelig rik. Lyset har ikke bare gått opp for deg. Det er gått opp i ditt indre. Det er helbredelse og legedom for alle ting i lyset fra Jesus. Det gjelder også i dag. 

(Oversatt fra dansk)