Artikel nr 12 fra blad nr 4-2015
Emne: Bokmelding
Frafall – en aktuell trussel for oss alle
Av Gunnar Holth

Etter å ha lest heftet ”Frafall” av Claus L. Munk, sitter jeg igjen med mange og dype inntrykk. Han skriver svært personlig og ransakende! En vekkes og engstes. Frafall? Denne forferdelige faren kommer så nær. En aktuell fare for meg? 

Jeg ser for meg kvelden da Jesus gikk til bords med de 12 apostlene. Påskemåltidet var gjort i stand. Da sier Jesus: ”En av dere skal forråde meg. De ble da dypt bedrøvet, og den ene etter den andre begynte å si til ham: Det er vel ikke meg, Herre?”(Mat 26,21-22) 

Det finnes mange eksempler på mennesker som gjennom tidene falt fra en levende tro på Jesus. Også i Bibelen finner vi mange eksempler på det. Fra salmeskatten tar jeg med Brorsons advarsel i hans ”Svanesang”: ”Hvor ligger mangen evig fangen som på veien var!” 

Når en leser dette heftet, rettes søkelyset mot en selv: ”Det er vel ikke meg, Herre?” Jeg må be med sangeren: 

”Vik ei fra mitt hjerte,
Dyrebare smerte,
Åndens fattigdom!
Vis meg mine brister,
Så jeg aldri mister
Nådens legedom!

Vokt meg vel på ferden,
Redd jeg er for verden,
Redd jeg er for meg!
Den som deg har vunnet,
Rette veien funnet,
Kan forville seg.

Før ditt verk til ende,
Regn og sol du sende,
Bruk de råd du vil,
Bare du meg fører
Så til sist meg hører
Himmelriket til!”

Munk skriver så åpenhjertig om sine erfaringer. Han vitner om hva han har opplevd og hvordan frafallet kom snikende. 

Vil han med sine advarsler føre oss inn i selvopptatthet og loviske løsninger? Nei, avgjort ikke. Han er tydelig når det gjelder årsaken til det han har gjennomlevd, men ikke mindre tydelig når det gjelder redningen! Gud grep inn i hans liv! Gjennom smertefulle avsløringer blir all oppmerksomhet rettet mot troens opphavsmann og fullender, Jesus! Bare hos Jesus finnes sann trøst, frelse, frihet og lykke. 

Jeg blir ikke ferdig med det jeg har lest i dette heftet. Blar tilbake. Leser om igjen. Enda en sangerbønn må jeg gjøre til min: 

”Jeg meg klynger til Jesus, vil aldri gå bort.” 

Og det som fyller hjerte og sinn formuleres best i Christian Scrivers kveldssalme:

”..la dine øyne, hu og sinn på Jesus være rettet inn!” 

Måtte dette heftet, om en aktuell fare som truer, bli lest og bli til virkelig hjelp for mange! Det gjelder Livet og Evigheten! 

(Utgitt på norsk av Stiftelsen På Bibelens Grunn, 2015. 41 sider.)