Artikel nr 11 fra blad nr 4-2015
Emne: Kristen Misjon
Distribusjon av bibler på telugu språket
Av Olav Hermod Kydland

I et brev forteller Gunilla Staxâng at Luthersk Litteratur-mission sprer bibler på telugu språket i Andhra Pradesh ved hjelp av noen pastorer og en bibelkvinne, søster Sjuatha. 

Søster Sjuatha bor i en liten landsby 50 kilometer fra Palakol hvor pastor Zakkariah holder til. 

Hun forteller at hun bringer evangeliet om Kristus ved å dele ut traktater fra hus til hus. Hun har også kvinnemøter i deres hjem for å undervise dem i Guds ord. 

Hun skriver videre at det er særlig hinduer, spesielt kvinner, som er interessert i å høre om Jesus, og det er Den Hellige Ånd som leder dem til å ta imot Jesus Kristus som deres personlige frelser. Avslutningsvis skriver hun at hun håper at Kristi frelse kan nå ut til hele folket. 

Derfor er hun takknemlig for alle biblene hun har fått for å dele ut. 

Hun hilser med Heb 13,15: ”La oss derfor ved ham alltid bære fram lovprisningsoffer til Gud, det er: frukt av lepper som priser hans navn.” 

Alle som vil støtte dette arbeidet med å distribuere bibler til telugu, kan sende sin gave til ”Støttefond for evangelisk arbeid og misjon”. 

(Se egen annonse i dette bladet!)